Jadwal Praktik Dokter di Rawat Jalan

  • dr. Purnomo Limanto, Sp.OG 
   Senin s.d Sabtu, Pkl. 09.00 – 11.00 WIB
  • Dr. dr. Bambang Rahardjo, Sp.OG (K) 
   Rabu dan Sabtu, Pkl. 12.00 WIB – selesai (sesuai perjanjian)
  • dr. Widiyanti, Sp.OG 
   Senin, Rabu & Sabtu, Pkl. 19.30 – 20.30 WIB
  • dr. Saptadi Yuliarto, Sp.A, M.Kes
   Senin s.d Jumat, Pkl. 07.00 – 08.00 WIB
   Senin & Rabu, Pkl. 16.00 – 18.00 WIB
  • dr. Louisa Tjahjani Sugiono, Sp.A, M.Biomed 
   Senin, Rabu, Jumat & Sabtu, Pkl. 08.00 – 09.00 WIB
   Senin, Selasa, Rabu, & Jumat, Pkl. 18.00 – 19.00 WIB
  • dr. Putri Primawardani, Sp.A
   Senin, Selasa & Jumat, Pkl. 11.00 WIB – selesai
   Rabu & Sabtu, Pkl. 09.00 WIB – selesai
   Selasa & Kamis, Pkl. 15.00 WIB – selesai
  • Dr. drg. Yuli Nugraeni, Sp.KG 
   Senin, Selasa, Kamis Pkl. 19.00 – 21.00 WIB (sesuai perjanjian)
  • drg. Mira Leonita, Sp.KG 
   Senin, Selasa & Kamis, Pkl. 08.00 – 10.00 WIB
  • drg. M. Chair Effendi, SU., Sp.KGA
   Sabtu, Pkl. 09.00 – 11.00 WIB (sesuai perjanjian)
  • drg. Ranny Rachmawati, Sp.Perio
   (sesuai perjanjian)
  • drg. Kartika Andari Wulan, Sp.Pros
   (sesuai perjanjian)
  • drg. Arief Suryadinata, Sp.Ort
   (sesuai perjanjian)
  • drg. Baptista Ika
   (sesuai perjanjian)
  • dr. Elizabeth Mirza, Sp.THT-KL
   Senin & Rabu, Pkl. 10.00 – 11.00 WIB
   Sabtu, Pkl. 09.30 – 10.00 WIB
  • dr. Rizki Amalia Rangkuti, Sp.KK
   Senin, Pkl. 09.00 – 11.00 WIB
   Kamis, Pkl. 09.00 – 11.00 WIB
  • dr. Rinadhi Reza Bramantya, Sp.PD
   Senin s/d Rabu, Pkl. 15.00 – 17.00 WIB
  • dr. J. Prayoga Wisnusantoso, Sp.B
   (Libur Praktik)
  • dr. Astrid Jessica, Sp.B
   (Libur Praktik)
  • dr. Herry Purwanto, Sp.And
   Kamis, Pkl. 09.00 – 11.00 WIB
  • dr. Edwin Pradana, Sp.And
   Jumat & Sabtu, Pkl. 07.00 – 12.00 WIB
   Senin s/d Kamis (sesuai perjanjian)
  • Poli Umum
   Senin s/d Sabtu, Pkl. 07.00 – 21.00 WIB